top of page

September 2021

Gusseisen/Stahl

Auswertung


Platz 1: Bild 5 Gernot Kretschmar (16 Punkte)


Platz 2: Bild 4 Luuk Houwen (15 Punkte)


Platz 3: Bild 17 Markus Stadler (11 Punkte)


10 Punkte: Bilder 1, 2

9 Punkte: Bild 16

5 Punkte: Bild 10

3 Punkte: Bild 12

2 Punkte: Bild 18

1 Punkt: Bilder 6, 7, 8, 11

bottom of page